Inet anställer ny CFO

En ny nyckelposition inrättas på Inet när Marcus Olander från Hultafors Group rekryteras som CFO, Chief Financial Officer. Inets tillväxtstrategi ställer höga krav på ekonomifunktionen att analysera det ekonomiska utfallet och bereda rätt beslutsunderlag.

– Inet har tydliga tillväxtmål på en stentuff marknad, vi behöver öka omsättningen både genom att ta rätt affärsbeslut och skapa bättre lönsamhet. Det kan även dyka upp intressanta förvärv och då behövs CFO-rollen för att utvärdera och ta fram bra beslutsunderlag, säger Erik Wickman, vd Inet.

Marcus Olander börjar som CFO på Inet från och med november 2018. Han rekryteras från Hultafors Group där han arbetat i tio år, bland annat med lönsamhetsanalys på produktnivå och due diligence inför potentiella förvärv. Dessförinnan var Marcus auktoriserad revisor på PwC Sverige.

Inet som är ett dotterbolag till Creades, noterat på Nasdaq Stockholm, säkerställer genom rekryteringen även att företaget har de kompetenser som kommer att krävas för en framtida börsnotering.