Internet är mer än bara internet

Allt fler företag har en uttalad ”cloud-first ”-strategi för att möta kundernas förväntningar. Tyvärr glömmer dock allt för många företag att det krävs en pålitlig nätverksleverantör för att man ska lyckas med sin molnstrategi i längden.
Ett misstag som kan stå dem dyrt.

Globaliseringen, övergången till molnet, och det faktum att företagets affärskritiska applikationer förväntas vara tillgängliga överallt för att säkerställa effektivitet och konkurrenskraft, utgör ett gigantiskt tryck på många företag.

Allt för ofta leder denna stress till att företag tar förhastade beslut när de ska välja nätverksleverantör – i jakt på en snabb lösning missar man viktiga komponenter som är avgörande för verksamhetens långsiktighet.

Detta har lett till en situation där många företag i själva verket inte har kontroll över sin egen leveransprestanda. För även om samtliga större företag i Sverige lägger ner stora resurser på att i detalj kontrollera hur företagets IT-infrastruktur och affärskritisk mjukvara hanteras så är det långt ifrån alla som har en verklig kontroll över nätverkets säkerhet och pålitlighet. 

Jag är dagligen i kontakt med IT-team på företag som sliter med att optimera sin verksamhet på en modern global marknad. I denna situation, när medarbetarnas effektivitet och kundupplevelsen är beroende av mjukvarans prestanda, är nyckeln inte att ta snabba beslut – det är att hitta rätt nätverksleverantör.

För när allt fler företagskritiska applikationer flyttas in i molnet och IoT-genombrottet står för dörren blir nätverket – och kvaliteten på det – avgörande för företags långsiktiga överlevnad.

Är inte detta en självklarhet?

Tydligen inte.

Varför?

Kärnan i problemet är att man tar internet för givet, och därför lägger sitt största fokus för högt upp i värdekedjan; på spännande applikationer och tjänster som man hoppas ska revolutionera verksamheten. Samtidigt glömmer man att allt måste vila på en pålitlig infrastruktur för att det verkligen ska fungera.

Utifrån detta tankesätt placerar man sedan sina affärskritiska applikationer i opålitliga lokala nätverk – eller så vänder man sig till leverantörer med begränsad expertis i nödvändig teknik. Det är ett antagande som det är dags att skrota.

För att lyckas på lång sikt behöver man istället inse att det finns olika bra nätverksleverantörer – och att varje molnstrategi måste inkludera en långsiktig nätverks- och infrastrukturstrategi för att verkligen kallas molnstrategi.

Så, till alla IT-beslutsfattare där ute:

För att lyckas i molnet behöver ni en infrastruktur som är dynamisk, säker och som möter kraven från både interna och externa kravställare. Prestandan måste kunna växa i takt med molntjänsterna – och eftersom nätet har längre ledtider krävs det framförhållning och skalbara lösningar.

För att möta utmaningarna bör ni välja en partner med framtidssäkra tjänster som  hybridlösningar och SD-WAN – för att säkerställa ett optimalt trafikmönster och maximal prestanda för access till företagets applikationer.

För internet är mer än bara internet.

Fredrik Strandlund, GTT Sverige