Interxion och Digital Realty går samman

Digital Realty och Interxion  har tecknat avtal att slå samman de båda företagen för att skapa en ledande global leverantör av lösningar inom datacenter, colocation och interkonnektivitet.

I enlighet med vad som är överenskommet i detta avtal får Interxions aktieägare 0,7067 Digital Realty aktier för varje Interxion aktie. Affären värderar Interxion till cirka 93,48 USD per ordinarie aktie vilket motsvarar ett totalvärde om 8,4 miljarder USD av det totala företagsvärdet, inklusive antagen nettoskuld.

Ett slutförande av affären är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, som inkluderar godkännande från aktieägarna till både Interxion och Digital Realty.