Iphones backade med 15 procent

Iphoneförsäljningen minskade med 15 procent under julkvartalet i fjol jämfört med samma period 2017. Nedgången beror till största delen på minskad efterfrågan i Kina. Men tack vare ökade intäkter från andra delar av verksamheten fick inte tappet för Iphones fullt genomslag på resultatet.
Men för även för innevarande kvartal ligger Apples prognos lägre än vad Wall Streets analytiker hade räknat med.
För att blåsa liv i försäljningen planerar Apple att sänka priserna på Iphone på en del marknader utanför USA till nivåer de hade innan valutaförsämringar drev upp priserna. I USA kostar Iphone XS lika mycket nu som för ett år sedan, medan priserna i länder som Sverige är 11-12 procent högre på grund av den starka dollarkursen.