IT-chefer tycker ledningen kan för lite om IT

Mer än varannan it-chef tycker att företagsledningen brister i sina kunskaper om risker och potential med it, enligt en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Citrix. En av tre it-chefer uppger även att det är en stor eller mycket stor utmaning att få ledningens stöd när det gäller it-investeringar och digitala förändringar.

Enligt undersökningen anser 34 procent att det är svårt att få ledningens stöd för att göra digitala förändringar och investera i it. Bland it-cheferna på storföretagen (fler än 500 anställda) är problemet extra stort, där hela 75 procent ser samma utmaning. Nästan samtliga it-chefer (97%) har uppfattningen att ledningen ser it-avdelningen som en supportverksamhet.

– Statistiken tyder på att det finns ledningsgrupper som verkar ha svårt att ta tillvara på it-avdelningarnas kompetens. En orsak till detta kan vara att det finns en bristande kommunikation mellan dem. I dag är alla företag digitala och om inte it-avdelningen involveras i företagets affärsutveckling är det omöjligt att lyckas med den digitala resan, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.

Enligt undersökningen tycker 54 procent av it-cheferna att företaget och ledningen har en bristfällig uppfattning av potential, risker och utmaningar med it. Än fler (56%) anser att deras nuvarande arbetsplats inte är tillräckligt innovativ när det kommer till digitalisering. Undersökningen visar också att närmare tre av fem it-chefer (59%) inte sitter med i ledningsgruppen.

– Att så få it-chefer är en del av företagsledningen kan vara en del av förklaringen till uppfattningen att it-frågorna inte tas på största allvar. För att företaget ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga och möta de alltmer förändrade behoven behöver it-chefen ges möjlighet att vara en katalysator för att driva på den digitala transformationen, säger Mats Ericson.