Iver sparkar Åsa Arvidsson

Carl-Magnus Månsson blir  koncernchef för Iver, som bildades genom sammanslagningen av Candidator och DGC. Han tar över efter Åsa Arvidsson som lämnar företaget omgående. Carl-Magnus var fram till i våras VD för Acando som köptes upp av CGI.  I samband med detta lämnar Carl-Magnus rollen som ledamot i Ivers styrelse.

Efter ett år av kraftig tillväxt, både organiskt och via förvärv, har Iver, enligt ett pressmeddelande, kommit till en punkt då man är redo att höja ambitionsnivån ytterligare och accelerera tempot. Den fortsatta utvecklingen av verksamheten ställer nya krav på vd-rollen och den kravprofilen stämmer väl överens med Carl-Magnus Månssons tidigare roller och erfarenhet.

Som ett resultat av ovan har styrelsen i Iver och Åsa Arvidsson gemensamt beslutat att gå skilda vägar och Åsa Arvidsson lämnar rollen som vd för Iver omgående.

– Carl-Magnus kommer, i sin roll som vd, att bidra med viktig erfarenhet och starkt personligt ledarskap nu när Iver ska ta nästa steg på sin tillväxtresa. Med denna förändring vill vi både utveckla bolagets strategi och accelerera tempot i genomförandet. Iver ska fortsätta växa, både organiskt och via förvärv, samt stärka kunderbjudandet ytterligare inom våra strategiska affärsområden högsäkerhet, infrastruktur, arbetsplats och applikationstjänster. Jag vill å styrelsens vägnar tacka Åsa Arvidsson för hennes insatser och engagemang under 2019, inte minst med att samla verksamheten under det gemensamma varumärket Iver, säger Magdalena Persson, styrelseordförande Iver.