Kaos på Swedeltaco efter sammanslagning: Ledning och grundare lämnar bolaget

Styrelsen för DistIT som äger Swedeltaco och Aurora ha beslutat att slå samman de båda bolagen och har utsett Auroras nuvarande VD Henrik Finnedal att leda det nya sammanslagna bolaget. Motivet till sammanslagningen är enligt ett pressmeddelande som skickades ut i dag, att kraftigt öka satsningen på egna varumärken (EMV) och utöka DistIT:s EMV-enhet. Styrelsen menar att för att nå full effekt görs detta gemensamt för SweDeltaco och Aurora. Därför har styrelsen beslutat slå samman de båda bolagen. Detta, menar styrelsen, kommer leda till ett förstärkt och fördjupat kunderbjudande och utökad konkurrensförmåga.

Swedeltacos VD Ali Motazedi lämnar omedelbart
Siamak Alian, grundare och inköpschef på Swedeltaco lämnar.

Men ledningen i Swedeltaco, VD Ali Motazedi, grundaren och inköpschefen Siamak Alian och marknadschefen och konceptutvecklaren Khazar Amini tror inte på en sammanslagning av bolagen och har valt att lämna bolaget med omedelbar verkan.
VD:n för DistIT, Robert Rosenzweig vill inte uttala sig om avhoppen när Channel World når honom.
– Jag har inga kommentarer, jag sitter i ett möte och har ett annat samtal också, inga kommentarer, säger Robert Rosensweig innan han lägger på.

 

Enligt uppgifter som Channel World fått från anställda på Swedeltaco blev stämningen mycket upprörd när personalen informerades om sammanslagningen i går eftermiddag. Många av de anställda valde att stanna hemma från jobbet i dag.
Anställda på Swedeltaco är mycket kritiska till sammanslagningen. De menar att styrelsen vill slå ihop de två bolagen för att rationalisera och minska på personalen.
– Viktig att notera att DistIT i sin PR påstår att de vill satsa mer på EMV men säger ingenting om att VD och säljchef, inköpschef och marknadschef som är ansvariga för Swedeltacos framgångsrika varumärken som DELTACO, Streetz, DELTACO GAMING och Nordic Home Culture slutar omgående eftersom de inte tror på idén att slå ihop Swedeltaco och Aurora, säger en av de anställda som valt att vara anonym med tanke på det infekterade läget.

Robert Rosenzweig VD för DistIT vill inte kommentera avhoppen

– Det stämmer att jag slutar och att jag inte tycker som styrelsen gör i den här frågan. Det är beklagligt. Men så är det och nu måste vi gå vidare, säger Ali Motazedi.
Ordförande för styrelsen i DistIT är investeraren Stefan Charette, som tidigare varit VD i Öresund och Creades. Han är numera bosatt i London och verkar bland annat genom investmentbolaget Athanase Industial Partner.
Swedeltaco grundades av Siamak Alian i Ludvika 1991. Verksamheten påbörjades 1992 med affärsidén att direktimportera kablar från Taiwan och sälja vidare till företag på den svenska marknaden.
Både Siamak Alian och Ali Motazadi äger aktier i DistIT.
– Men inte tillräckligt för att stoppa det här beslutet, säger Ali Motazedi till Channel World.

DistIT ABs aktie är listad på NASDAQ OMX First North sedan 19 april 2011 och på First North Premier sedan 28 april 2015.