Knowit Episervers årets partner

Knowit utnämndes till Partner of the Year 2019, i Sverige, i samband med Episervers årliga partnerevent Closeup. Motiveringen till priset var att Knowit utmärkt sig genom högst intäkter och flest antal nya kunder under året. Knowit uppmärksammades även för att man erbjuder kompetens i hela Sverige.

Knowit har en stark position inom såväl e-handel, som innehåll och digitala arbetsplatser, och har även tidigare mottagit priset. Episerver är en av marknadens ledande plattformar för digitala kundupplevelser och Knowit har bred kompetens och många lyckade implementeringar på kundlistan.

– Att just Knowit vinner priset ännu en gång är ett kvitto på att vi tillsammans med våra engagerade och kompetenta medarbetare har lyckats skapa starka digitala kundupplevelser. Vi har en lång relation och ett nära samarbete med Episerver, vilket i sin tur bidrar till mer effektiva och användarvänliga lösningar för våra kunder. Och i slutänden en bättre kundupplevelse för våra kunders, kunder, säger Joakim Jormelin, partneransvarig hos Knowit.