Kollektivavtal klart om korttidsarbete

Unionen och Svenskt Näringsliv har kommit överens om ett centralt kollektivavtal rörande korttidsarbete.

– Vi har länge efterfrågat ett nytt system för korttidsarbete och coronavirusets allvarliga konsekvenser för svenska företag och jobb har gjort detta än mer angeläget, säger Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt.

Avtalet berör cirka 500 000 tjänstemän i privat sektor och bygger på den kommande lagstiftningen om korttidsarbete som presenterades av regeringen den 16 mars. Detta innebär i praktiken att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

– Det är mycket bra att vi har fått ett avtal på plats så här snabbt. Korttidsarbete kommer göra att färre förlorar jobbet och att färre företag slås ut i den här krisen. Vi befinner oss i ett allvarligt läge och då är det viktigt att både politiken och arbetsmarknadens parter tar gemensamt ansvar på det här sättet, säger Martin Wästfelt.