Kommuner och myndigheter inte redo för GDPR

Sveriges kommuner och myndigheter är inte helt klara med sina förberedelser inför inför GDP direktivet, trots att den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj.

Endast en av tio kommuner och myndigheter anser att de är helt förberedda. Samtidigt uppger nära var fjärde kommun och myndighet att de inte känner sig trygga med att GDPR kommer att efterlevas i praktiken. Det visar en ny undersökning från molntjänstföretaget Citrix.

En ny undersökning från Solvero, genomförd på uppdrag av Citrix, visar att svenska kommuner och myndigheter inte är helt förberedda inför den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft den 25 maj. Endast 10 procent av de tillfrågade uppger att de är helt förberedda medan 46 procent respektive 41 procent svarar att de är väl förberedda och ganska förberedda. Fyra procent uppger att de inte är speciellt förberedda.

– Undersökningen visar tydligt att många kommuner och myndigheter fortfarande ser en utmaning med GDPR. Tekniken kan i många fall vara en möjliggörare om den används korrekt, men organisationer som inte har full kontroll bör omedelbart göra en analys och titta på exakt vilken data som de har i sina system, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.

Nästan var fjärde kommun och myndighet (23 procent) uppger även att de inte känner trygghet i att GDPR kommer att efterlevas i praktiken bland medarbetarna.

– En ofullständig regelefterlevnad av GDPR kan innebära höga avgifter. Det gäller att få med sig hela organisationen, att skapa medvetenhet och kunskap bland anställda och använda teknik som faktiskt förenklar processen att följa de nya riktlinjerna, säger Mats Ericson.