Kundupplevelse väntas driva AI-utveckling

Kundupplevelse väntas utgöra det största affärsvärdet för AI fram till 2020. I år väntas intäkterna från artificiell intelligens (AI) beräknas uppgå till 1,2 miljarder dollar. En ökning med 70 procent från 2017, enligt Gartner.
2022 intäkterna från AI beräknas uppgå till 3,9 miljarder dollar år 2022.
AI-prognosen från Gartner prognosen bygger på det totala affärsvärdet för de vertikala sektorer som Gartner bevakar. Enligt Garner finns det tre olika källor till AI-intäkter: kundupplevelse, nya intäkter och kostnadsminskning.
– AI kommer att vara den mest desruptiva tekniken under de kommande tio åren på grund av framsteg inom beräkningsstyrka, volym, hastighet och olika data samt framsteg för djupa neurala nätverk (DNN)”, säger John-David Lovelock, forskning vice president i Gartner.
– En av de största aggregerade källorna för AI-produkter och -tjänster som företagen väntas investera i mellan 2017 och 2022, kommer att vara nischlösningar som möter ett behov mycket bra. Företagsledare kommer att satsa på investeringar i sådana produkter, som kommer från tusentals snävt fokuserade specialleverantörer med specifika AI-förbättrade applikationer, säger John-David Lovelock vidare.
AI-värdeutvecklingen visar det typiska S-formade kurvmönstret i samband med en framväxande teknik. För 2018 beräknas tillväxttakten vara 70 procent, men den kommer att sakta ner genom 2022. Efter 2020 kommer kurvan att plana ut, vilket resulterar i lägre tillväxt åren därefter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *