Loopia tar in ny CTO

Loopia Group har utnämnt Elin Kröger Nygren till CTO. Elin arbetade tidigare som chef för projektet & utvecklingsfunktionen på PwC Sverige och hanterade ett team på 100+ personer inom områdena Projektledning, Arkitektur, Programutveckling, Krav, Test och Data & Analytics. Dessförinnan arbetade Elin som IT- och affärsarkitekt.

Hon är civilingenjör, datavetenskap, från Umeå universitet.