Michaël Berglund satsar på teknikjobb

Michaël Berglund AB, som arbetat med Executive Search sedan mer än 30 år, gör nu en satsning på rekryterings- och interimstjänster mot Tech-industrin. Dmatch är ett systerföretag till Michaël Berglund AB och har grundats tillsammans med Robin Berglund och Stefan Johansson.

– Jag har under de senaste åren i diskussioner med kunder tydligt sett ett behov att hjälpa våra kunder mer ingående kring Tech Professionals, säger Michaëla Berglund, VD för Michaël Berglund AB.

Michaël Berglund AB grundades 1985 av Michaël Berglund, pappa till Michaëla och Robin. Satsningen på Dmatch är ett viktigt steg för nästa generation inom familjeföretaget.

– Dmatch är en naturlig fortsättning i vår ambition att rekrytera och utveckla förebilder, nu också tydligare mot Tech-industrin, ytterligare 30 år framöver. Att min bror går in operativt i Dmatch stärker ytterligare långsiktigheten i vårt familjeföretag, säger Michaëla.

Dmatch AB arbetar med samtliga befattningar och nivåer på tech-företag samt tech/digitala befattningar på övriga branscher och organisationer. Därmed kombineras grundarnas stora egna erfarenhet inom IT/Telekom/Digital-området med Michaël Berglund AB:s väl etablerade tjänster inom Executive Search och ledarskap.