Microsoft planerar ännu flera datacenter i Sverige

Microsoft bekräftar att bolaget är i en process för att köpa ytterligare mark i Gävle. Precis som för de markområden som man tidigare köpt i Gävle, Sandviken och Staffanstorp är avsiktent även för det här markområdet att bygga datacenter som Microsoft menar ska vara i  världsklass som bland de mest hållbara i världen. Planerna och arbetet är fortfarande i ett mycket tidigt skede och mer detaljerad information kommer att komma längre fram..