Mindre kommuner halkar efter i digitaliseringen

Mindre kommuner halkar dock efter, det visar en ny undersökning som Signify har gjort. Kommunerna uppger att de saknar resurser som krävs för att etablera smart city-infrastruktur.

Brist på resurser är i dag den största utmaningen i arbetet för att implementera smart city-teknologi hos de mindre kommunerna i Sverige. Enligt en undersökning av Signify, världsledande inom belysning och tidigare känt som Philips Lighting svarar hela 61% av kommunerna att de upplever resursbrist som den största utmaningen. Samtidigt som nästan hälften pekar på att bristfälliga kvalifikationer står i vägen för att utveckla intelligent infrastruktur. Kommunerna efterfrågar därför ett närmare samarbete med privata aktörer för att lära sig nyttja teknologin.

– En majoritet av kommunerna vi har haft kontakt med är intresserade av en samarbetsmodell som ger tillgång till expertis och rådgivning från privat sektor, men saknar budgeten. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge kommunerna nödvändigt stöd genom att skapa välfungerande samarbeten med privata aktörer, säger Flavio Santos, Country Manager för Signifys verksamheten i Sverige.

Undersökningen visar att 70% av kommunerna bedömer att samarbeten med aktörer med mer kunskap om smart city-teknologi skulle underlätta implementeringen av smart city-lösningar. Det kan troligtvis förklaras av att många kommuner inte är helt säkra på vad begreppet ”Smart City” egentligen innebär, vilket också förklarar varför 57% av kommunerna i dagsläget inte har en konkret strategi för användning och implementering av smart city-lösningar.

– Det största problemet med att inte ha en strategi för detta är att de långsiktiga och integrerade lösningarna som gynnar städernas invånare aldrig blir aktuella. En strategi ger teknologin ett syfte, och på så vis kan pilotprojekten tjäna den överordnade målsättningen i stället för att stå ensam som en bra idé, säger Flavio Santos.

Om undersökningen:
Undersökningens syfte är att försöka förstå och identifiera uppfattningar och barriärer kring implementeringen av smart city-lösningar. Resultatet baseras på svar från 100 kommuner över hela Norden, där kommunala beslutsfattare har blivit identifierade och intervjuade. Undersökningen genomfördes mellan april och maj 2018 med 30 deltagare från små- och mellanstora kommuner i Sverige. Små- och mellanstora kommuner är definierat som < 80 000 invånare.