Mixat och co-location lockar svenska företag

Svenska företag vill satsa på hybrider och delade miljöer. Det visar en ny undersökning, på uppdrag av Dell Technologies, riktad mot svenska små- och medelstora företag. Många planerar att hantera mindre av IT-miljön internt de närmaste åren. Men det är inte främst outsourcing som lockar, utan mixade miljöer och så kallade ”co-location”-tjänster, där företagen hyr den kapacitet de behöver från gemensamma resursytor, som företagen styr mot.

– Tidigare stod valet i regel mellan att antingen utveckla IT-miljön internt eller köpa outsourcingtjänster. Men nu ser vi en betydligt större flora av valmöjligheter med olika hybridmodeller som mer träffsäkert kan matcha varje företags specifika önskemål. Fler har möjlighet att hitta en skräddarsydd lösning som passar dem perfekt, säger Tobias Helmer, kommunikations- och marknadschef på Dell Technologies Sverige.

Så föredrar vi att utveckla vår IT-miljö – idag, samt hur man tror det kommer se ut om 3 år

Internt med egen kontroll

Nu: 40% – Om 3 år: 25%

Internt med stöd av outsourcing/managed services-leverantörer

Nu: 30% – Om 3 år: 28%

Så kallad co-location, där visst funktionsstöd delas med andra företag

Nu: 15% – Om 3 år: 25%

Användning av publika moln

Nu: 13% – Om 3 år: 11%

Mixade miljöer, som inkluderar olika driftsmodeller

Nu: 2% – Om 3 år: 11%

Undersökningsresultatet visar att användningen av de publika molntjänsterna förutspås minska hos små och medelstora företag i Sverige, likaså användningen av outsourcingtjänster.

– Med de publika molntjänsterna har många små- och medelstora företag fått tillgång till samma kapacitet som storföretagen. I takt med att både omvärlden och regleringar blir mer komplexa, ökar efterfrågan på mer skräddarsydda lösningar, säger Tobias Helmer.

Undersökningen visar också att många av de svenska små- och medelstora företagen kämpar med såväl resursförsörjning som att hantera det ekonomiska klimatet och nya marknadsaktörer.

Vilka är de största utmaningarna som er organisation möter?

Attrahera och behålla talang (53%)
Hantera nya typer av konkurrenter i en föränderlig marknad (49%)
Hantera makroekonomiska förhållanden (ex. Brexit) (49%)
– Av alla länder som var med i undersökningen var de svenska små- och medelstora företagen de som upplevde störst utmaningar med att attrahera och behålla talang. Det stämmer väl överens med den bild som vi får när vi träffar aktörer i branschen, där många kämpar för att fylla positioner som utvecklare, systemvetare, lösningsarkitekter och cybersäkerhetsexperter, säger Tobias Helmer.

Undersökningen genomfördes under våren 2019 av på uppdrag av Dell Technologies, och inkluderade 1500 respondenter (Sverige 50st) från små och mellanstora företag i Europa och Sydafrika.

Dell Technologies (NYSE:DELL) är en unik familj av företag som hjälper företag, organisationer och privatpersoner att skapa sin digitala framtid och förändra hur de arbetar, lever och leker. Dell Technologies erbjuder marknadens bredaste portfölj av innovativa produkter och tjänster och sträcker sig från edge computing i nätverkets ytterkanter, hela vägen upp i molnet.