MultiQ får nya beställningar

MultiQ får fler avrop från Region Skåne. Företaget vann upphandlingen och har nu ett ramavtal med Region Skåne som man nyligen fick avrop från. Utifrån detta ramavtal har nu ytterligare fyra beställningar avseende upprustning av befintliga infotainmentenheteravropats . Ordervärdet uppgår till cirka 9,0 MSEK. Leverans beräknas ske under de tre första kvartalen av 2019.

MultiQ erbjuder digital skyltning och interaktiva terminaler lämpade för publika miljöer. Via ett webbaserat system går det snabbt och enkelt att kommunicera ut budskap som når obegränsat antal mottagare. Region Skåne använder systemet både inom vården och inom kollektivtrafiken.

– Ökad digitalisering skapar nya möjligheter inom vård och kollektivtrafik. En utveckling som kommer att förändra våra beteenden, förväntningar och vanor. Uppdaterad information kommer att bli en självklarhet var vi än befinner oss. MultiQ är specialiserade inom främst butiksmiljöer, stationer samt bussar och tåg, säger Lars Pålsson, tf vd MultiQ