Nätverkets kant blir framtiden

Nätverken kommer förändras dramatiskt de kommande fem åren. Kanten på nätverket kommer bli mer central, och detta kommer förbättra användares upplevelse av sin uppkoppling. Aruba uppmanar nu företag att se över sin affärsmodell så att de kan dra nytta av de nya möjligheter som öppnar sig.

En ny rapport från Aruba visar att kanten på nätverket blir fokus för framtidens nätverk. Det är på kanten, där användare kopplar upp sig på nätverket, som data kommer processas och analyseras. Tekniken förväntas kunna ge ett mer dynamiskt, responsivt och individanpassat nät. Att visualisera och bearbeta informationen är startpunkten för helt nya affärsidéer och branscher.

– Rapporten visar vilken stor kommersiell potential som finns i Edge-teknik. Företag behöver dock genomföra betydande organisationsförändringar för att kunna realisera detta. Vi ser en dramatisk förändring i hur företag arbetar gentemot sina kunder och medarbetare. Användarnas värld kommer bli mer flexibel, direkt och individuell, säger Morten Illum, EMEA-chef för Aruba.

Rapporten som presenterades av Aruba i samband med den årliga kund- och partnerkonferensen Atmosphere i Koratien, handlar om hur tekniken kommer utvecklas de kommande tre till fem åren. Rapporten baseras på en undersökning med 200 teknikexperter från runt om i världen och 19 globala CIO:er och branschexperter har dessutom intervjuats.

Teknikbranschen kommer förändras genom att företag har större möjligheter att skapa nya upplevelser för kunder och medarbetare. Många branscher kan påverkas, inklusive handeln, utbildning, besöksnäringen och hälso- och sjukvård. Experterna menar bland annat att:

• Nätverkets kant ger nya möjligheter till upplevelser: Platsberoende mobila tjänster och smarta sätt att mötas är några exempel på områden där tekniken kommer märkas. Detta ger möjligheter till lokalberoende produkter, tjänster och prissättning. Likaså marknadsinsikter i realtid, förbättrade kund- och användarupplevelser och snabbare tjänsteinnovation.
• En tredjedel av företagen kommer nyttja smart edge-teknik för att individanpassa tjänster inom fem år: I allt från kontor till butiker kommer vi se nya tjänster som ger mer direkta och anpassade tjänster.
• Helt nya affärsmöjligheter kan uppstå: Det skulle exempelvis vara möjligt att leverera måttsydda kläder som passar kundens 3D-hologram, att skapa en skolmiljö som anpassas till elevernas nivå och önskemål, eller en arbetsplats som underlättar samarbete genom att alla har samma access och funktion – oavsett var de är baserade.

Än så länge är det få företag som har anammat den nya tekniken. Många behöver tänka igenom hela affärsstrategin för att kunna utnyttja möjligheterna, sägs det i rapporten. Det som behövs är då en mer progressiv, experimentell attityd. Fokus behöver ligga på att definiera kundbehoven och satsa på både investeringar och utbildning. Samtidigt som det finns säkerhetsaspekter som behöver hanteras, inte minst eftersom de möjliga attackpunkterna ökar.

– Det finns stora möjligheter med Edge-tekniken, men företagen bör samtidigt inte underskatta de förändringar som blir nödvändiga att genomföra. Bland annat behöver de införa en nätverksinfrastruktur som är tillräckligt stark och flexibel för att klara de större krav som ställs, och som klarar säkerheten. Givet att förändringarna kommer ske i en hög takt och präglas av osäkerhet så är det viktigt att basera sin strategi på öppen teknik som gör det möjligt att göra anpassningar och utveckla nätverket över tid, säger Morten Illum, EMEA-chef på Aruba.