Netsmart exklusiv distributör av Manico FunTable

Netsmart är exklusiv distributör för Manico FunTable som är ett interaktivt bord för kollaborativ och lustfylld inlärning i skola, förskola och andra privata och offentliga miljöer. Den stora interaktiva bordsytan ska göra det möjligt för flera barn och vuxna att samarbeta och lösa problem. Istället för att trängas framför en liten skärm ska alla kunnase vad som händer, diskutera sig fram till olika lösningar och lära av varandra som som även lyfts fram i Nationella digitaliseringsstrategin:

– Med FunTable blir eleverna mer aktiva än om de sitter med en liten skärm. Nu blir det ett samarbete i olika lag, alla kan samlas runt det här stora bordet. Det är fantastiskt, redan efter tio veckors arbete med FunTable ser vi förbättrade resultat på de Nationella proven i matematik, säger Karin Svärd, lärare i åk 3 på Klagstorp skola.

FunTable är en produkt utvecklad och tillverkad i Sverige. FunTable finns idag på skolor och förskolor, i köpcentrum, på lekavdelningarna på ett svenskt möbelvaruhus och i Sibyllas gatukök. I Finland har en förskolekoncern valt att utrusta alla 131 förskolor med Manicos FunTable.

– Vi är glada över att kunna komplettera och bredda vårt utbud av högkvalitativa interaktiva utbildningsverktyg med Manicos FunTable. Vi ser en ökad efterfrågan på produkter speciellt anpassade till förskolan och kan nu erbjuda Manicos FunTable med tillhörande mjukvaror, säger Henrik Rentsch, VD för Netsmart AB.