Ny nordisk produktchef för Interxion

som är Interxion leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, har anställt Torbjörn Jönsson som nordisk projektchef. Rollen, som är nyskapad, är tillsatt för att möta den kraftiga och snabba tillväxt som Interxion står inför i Norden då efterfrågan på företagets datacenter som bas för organisationers digitalisering hela tiden ökar. Torbjörn kommer att ansvara för all expansion av Interxions datacenter i Stockholm och Köpenhamn, dessutom kommer han att ansvara för alla pågående och kommande energieffektiviseringsprojekt.

– Det känns mycket inspirerade att komma till Interxion som expanderar i en bransch under tillväxt. Förutom utbyggnadsprojektser jag fram mot att ytterligare förstärka Interxions redan starka position i avseendet klimatsmarta datacenter. Med sitt projekt att återvinna värme från datacentren till fjärrvärmenätet i Stockholm ser jag Interxion som en internationell ledare i racet att skapa hållbara datacenter, en position som vi ska utveckla ännu mer, säger Torbjörn Jönsson.

Torbjörn kommer närmast från en roll som nordenchef på entreprenadföretaget Powerlines Group. Han har sedan tidigare över 15 års erfarenhet från att arbeta med stora infrastrukturprojekt och energieffektivisering inom både kraftnät och datacenter från bland annat Coromatic, Eltel Networks och Schneider Electric.