Ny VD för QD Sverige

Daniel Furmarker är ny som VD förr QD Sverige AB . QD som grundades för 30 år sedan och då sålde datorer och programvaror. I dag är QD en helhetsleverantör av IT- och driftlösningar och har över 85 anställda i Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Daniel Furmarker, som börjat som ny VD för QD Sverige AB i januari 2020, kommer att bidra med lång och bred erfarenhet inom ledningsarbete, utveckling, IT-leverans och förvaltning. Daniel kommer närmast från Folksam och att han kommer från beställarsidan ska stärka QDs redan kundorienterade erbjudanden.

Daniels främsta uppgifter är att fortsätta QDs 30-åriga resa med hög kundnöjdhet, fortsatt tillväxt samt breddning av kunderbjudandet inom digitalisering.