Office färdigfusionerat

När är samtliga dotterbolag inom Office fusionerade till ett bolag. År 2015 började Office transformationen resafrån att vara en medlemsägd kedja till att bli en samägd koncern med visionen ”ETT Office”  . Nu, i och med fusionen, har de tagit sista steget mot att bli ”ETT Office”. Totalt kommer Office Sverige ha 110 anställda och omsätta ca 220 Mkr.

– Sammanslagningen kommer skapa synergier som kommer både nya och existerande kunder till godo. Vi vill kunna erbjuda expertkompetens och nu kommer vi kunna dela kompetens och resurser mellan orterna i ännu högre grad, säger Thomas Jakobsson, vd för Office Sverige.

Ett miljötänk ska genomsyra hela organisationen och Office Sverige ska kunna arbeta målinriktat och systematiskt på alla 18 orterna med förbättring inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

För de anställda i nya bolaget ska fusionen ge fler utvecklingsmöjligheter och ökad kompetensdelning mellan orterna.

– För att leva upp till visionen om “Ett Office” kommer vi fortsätta utveckla våra funktionstjänster och den lokala supporten till fler orter, för att kunden ska kunna ha en kontakt för all sin teknik och IT för kontoret, lokalt eller nationellt i Sverige, säger Thomas Jakobsson.