Orange köper Basefarm som del i Cloudsatsning

Franska Orange köper Basefarm Holding AS, som är en ledande aktör inom moln-infrastruktur och affärskritiska IT-tjänster i Europa. Skälet till köpet är att  Orange vill stärka sin  position inom området cloudtjänster, där bolaget redan är ledande i Frankrike och en av de större aktörerna i Europa.Priset för Basefarm stannar på 350 miljoner euro.

Basefarm är en ledande europeisk spelare inom molnbaserad infrastruktur och tjänster, drift av affärskritiska applikationer och data-analys. Företaget, som redovisade intäkter på över 100 miljoner euro 2017, har haft stark tillväxt sedan 2015. Basefarm har en betydande närvaro i flera europeiska länder, särskilt Norge, Sverige, Nederländerna, Österrike och Tyskland. Basefarms främst med innovation inom molntjänster, Big Data och Artificiell Intelligens och har i dag 550 anställda.

Med ett team på 1 600 cloud-experter, växer Orange Business Services för närvarande med 15-20 procent om året globalt inom sektorn. Köpet av Basefarm är tänkt att komplettera Oranges befintliga erbjudanden och stärka företagets strategiska position genom att tillföra ny expertis och innovativa teknologier, särskilt inom datahantering, drift av affärskritiska applikationer, Big Data och multi cloud-tjänster.

–Vi är väldigt stolta över att presentera köpet av Basefarm, en viktig milstolpe i vår internationella utveckling. Företagets integration kommer framförallt att göra att vi markant kan utöka våra Big Data-erbjudanden och tjänster inom affärskritiska applikationer, på en marknad som präglas av snabb konsolidering. Förutom tillgång till publik eller privat molninfrastruktur för våra kunder, är det framförallt att kunna erbjuda avancerade, automatiserade tjänster till kunder, oavsett var i världen de befinner sig, baserat på molntjänster, Big Data och Artificiell Intelligens, säger Helmut Reisinger, Chief Executive Officer på Orange Business Services.