Orange stärker pre sales

Orange Business Services har rekryterat Cecilia Lindberg till pre sales solution partner. I rollen kommer hon ha stort fokus på kundnytta och presentera nya lösningar till kunder som vill vidareutvecklas. Cecilia kommer närmast från Cisco, där hon varit systemingenjör i fem år, och IT-säkerheten är alltid en naturlig del i varje projekt.

– Jag går in med inställningen att säkerheten är bland det allra viktigaste och inget som kan prioriteras bort. Säkerheten måste vara grunden i tjänsterna och kan inte hanteras separat. För 5–7 år sedan kunde vi punktmarkera men det fungerar inte i dagens uppkopplade värld där det mesta integreras, säger Cecilia Lindberg.

I en allt mer uppkopplad värld behöver tjänsterna ständigt anpassas och med ett integrerat tillvägagångssätt krävs det ett större fokus på arkitekturen för att kunna leva upp till verksamhetskrav och leverera kundnytta.

– En av de främsta anledningarna till att jag sökte mig till Orange är för att företaget är heltäckande och kan ta ansvar för allt från början till slut. Det är jättespännande när kunderna vill integrera fler lösningar och vi har förmågan att leverera i varje steg, säger Cecilia Lindberg.