Palo Alto Networks köper RedLock

Palo Alto Networks har tecknat ett avtal om att köpa RedLock Inc, ett molnsäkerhetsföretag. Avtalet innebär att Palo Alto Networks kommer betala runt 173 miljoner dollar i likvida medel för köpet av RedLock. Förvärvet förväntas slutföras under Palo Alto Networks första fiskala kvartal, under förutsättning att avslutsvillkoren kan genomföras. RedLocks grundare, Varun Badhwar och Gaurav Kumar, kommer därefter ansluta sig till Palo Alto Networks.

Palo Alto Networks erbjuder redan en bred säkerhetslösning för miljöer med flera molntjänster. Lösningen stärktes genom förvärvet av Evident.io i mars i år. Företaget hjälper idag globalt mer än 6 000 molnkunder genom sin säkerhetsplattform. Denna inkluderar VM-Series nästa generations brandvägg, Aperture, Evident och GlobalProtect.

Palo Alto Networks kommer kombinera tekniken från Evident och RedLock för att ge kunderna analysmöjligheter för molnsäkerhet, avancerade möjligheter att upptäcka hot samt kontinuerlig övervakning av säkerhet och regeluppfyllelse. Detta kommer erbjudas som en enda tjänst som planeras att introduceras i början av nästa år. Företaget förväntar sig att det nya erbjudandet kommer hjälpa säkerhetsansvariga att bli snabbare på att besvara de flesta hot. Detta möjliggörs genom att ersätta manuella undersökningar och i stället kunna automatisera skyddet och få det att fungera i realtid. Likaså kommer rapporter kunna ge svar på vilka som är en verksamhets största risker i molnet.

– Vi är glada över att kunna addera RedLocks teknik till vårt erbjudande för molnsäkerhet. Deras teknik ger oss möjlighet att kunna erbjuda den mest kompletta säkerhetslösningen för miljöer med flera molntjänster, inklusive Amazon Web Services, Google Cloud Platform och Microsoft Azure. Detta stärker vår strategi för molnet för framtiden, säger Nikesh Arora, styrelseordförande och vd för Palo Alto Networks.