Palo Alto utvecklar NextWave-programmet

Palo Alto Networks utvidgar nu sitt partnerprogram NextWave. Syftet är att hjälpa företagets partners att växa, bland annat genom att öka programmets flexibilitet och göra det enklare för partners att expandera sitt tjänsteerbjudande.
De nyheter som nu introduceras i NextWave handlar om flera utvidgningar och förbättringar av programme. Det ska ge utvidgade möjligheter att skapa tillväxt. Palo Alto Networks utvidgar de delar av programmet som handlar om att hjälpa deras partners att växa. Det ska ske med hjälp av förenklade partnernivåer och en differentierad rabattstruktur. Dessutom kommer nya partnerincitament som ska stärka marginalerna och lönsamheten införas.
Det ska också bli enklare för partners att erbjuda managerade tjänster. Palo Alto Networks startar samtidigt ett nytt program för managerade tjänster. Detta ska göra det enklare för partners att ta initiativet och dra nytta av de idag snabbt växande möjligheterna att erbjuda managerade tjänster.
Dessutom lanserar Palo Alto Networks nya system och processer. Man har automatiserat system och processer för att förenkla partners försäljning. Förändringarna ska göra det enklare att offerera och är tänkta att korta ner säljcykeln.
– Vår fortsatta tillväxt och framgång är beroende av hur väl vi tillsammans med våra partners klarar av att snabbt anpassa oss till en förändrad dynamik hos kunderna, marknaden och affärerna.Vi utvidgar nu vårt partnerprogram NextWave för att visa på vårt engagemang i kanalen. Vi vill ge våra partners bättre möjligheter att tillsammans med oss nå framgångar och se till att våra gemensamma kunder är skyddade från cyberattacker, säger Karl Soderlund, senior vice president och globalt ansvarig för kanalpartners på Palo Alto Networks.