Polisen satsar vidare på Ida Infront

Polismyndigheten har valt att fortsätta utveckla sitt iipaxbaserade system inom ärendehantering, e-arkivering och säkert informationsutbyte.  från Addnodes Groups dotterbolag, Ida Infront.  Affären har ett ordervärde på cirka 45 MSEK över tre år och är i nivå med befintligt engagemang.

Polismyndigheten använder sedan många år Ida Infronts produkt iipax för ett antal olika applikationer, som samtliga har mycket stora krav på säkerhet, spårbarhet, robusthet och prestanda. Avtalet avser konsulttjänster för att förvalta och vidareutveckla Polismyndighetens olika versioner av iipax inom ärendehantering, e-arkivering och säkert informationsutbyte.

– Det är mycket glädjande att Polismyndigheten fortsatt driver sin digitalisering med iipax som erbjuder ett komplett stöd från säkert informationsutbyte och ärendehantering till långtidsbevarande av information. säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Produkten iipax som utvecklas av Ida Infront innehåller funktioner för effektiv ärendehantering, hållbar e-arkivering och säkert informationsutbyte. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även hos privata bolag.