Jonas Toftefors går in som Chief Digital Officer – en samordnande roll med uppdrag att stötta Pulsenbolagen i deras digitaliseringsresor.
Det är en mångfacetterad roll där han kommer att arbeta centralt inom Pulsenkoncernen med att stötta de olika bolagen i deras digitaliseringsresor, i allt från personalfrågor till teknik. Jonas kommer verka som ett stöd för att modernisera arkitektur, rutiner och processer inom bolagen, och även samordna bolagen sinsemellan. I hans uppdrag ingår även att identifiera de verktyg och processer som gör nytta och skapar effektivitet, både inom verksamheterna och i leveranserna mot kund.
– Digitalisering handlar inte bara om teknik. Det är kombinationen av organisation, arbetssätt och teknik som skapar digitalisering. Det handlar mycket om människorna, och att vi behöver bli ännu modernare för att kunna leverera moderna lösningar. Jag kommer att vara lead från teknikperspektivet i de processerna, men även jobba nära HR, säger Jonas Toftefors och fortsätter:
Jonas kommer jobba med samtliga bolag inom Pulsenkoncernen, även dotterbolag som Hjältevadshus och 21 Grams, men störst fokus kommer ligga på IT-verksamheterna.
– Det kan vara svårt för ett enskilt dotterbolag att driva koncerngemensamma direktiv. De har inte det mandatet eller tiden att göra det. Jag kan vara personen som får saker att hända mer övergripande.Jag vill genom teknik realisera affärsvärde, utan att det blir för stora projekt. Och få idéer hela vägen ner i asfalten, säger Jonas Toftefors.

Jonas arbetade senast som CIO på Kvdbil, men har tidigare jobbat på Pulsen Production, främst inom den del som sedan blev Pulsen Retail. Där jobbade han som bland annat Enterprise Architect för Harmoney.