Routerövervakning för privata mobilnät

Molntjänsten enCloud är en molnbaserad routerövervakningstjänst från Encore Networks som nu lanseras i ny version, enSite, en mjukvara som kan installeras på en egen server vilket är efterfrågat i SCADA-system, elnät, säkerhet och infrastruktursystem.
Den nya versionen passar för organisationer som bygger upp ett privat mobilnät eller andra slutna nätverk, där nu routrar ska kunna hanteras säkert inom nätverket.

Molntjänsten enCloud är en molntjänst som kan fjärrexekvera avancerade scripts på routrar i fält och är dessutom en molntjänst som tack vare API-stöd kan användas för integration med kunders befintliga system. enClouds intelligens gör att det går att stänga av nätverksportar automatiskt på en router om uppkopplingen tillfälligt har sämre prestanda, detta gör att exempelvis SCADA-systemet kan ha uppkoppling igång medan övervakningskamerans dataström tillfälligt kopplas bort.

Med enSite erbjuds säker hantering av Encores routrar och mjukvaran kan användas i system från tjugo till över tjugo tusen routrar. Med enSite kan driftspersonal konfigurera och övervaka nätverk med säkrare hanteringsmöjligheter än via det offentliga Internet.

Genom användningen av privata nätverk kan informationen hållas säker. Dessa slutna system har tidigare inte kunnat dra nytta av molnbaserade övervakningsprogram, men tack vare enSite öppnas nya möjligheter. Även företag som inte kan använda molntjänster har ett likvärdigt behov av fjärrövervakning för att upprätthålla maximal effektivitet i kommunikationssystemen. Genom att överföra enCloud till ett lokalt format kan de stränga nätverkssäkerhetsbehoven hos de som driver system för energi, vatten och säkerhet i samhället mötas.

Installationen av enSite sker på kundens egen server och det ger möjlighet att välja den serverinfrastruktur som i övrigt finns i organisationen.

Med enSite kan snart sagt vem som helst installera en router i fält då routern hämtar hem inställningar från servern första gången den ansluts till spänningsmatning. Varje router i drift kan konfigureras med individuella inställningar och hastigheten begränsas för att undvika överbelastning av nätet. Med enSite mäts routerns upptid och en rad andra driftsparametrar och dessa data kan generera olika typer av rapporter.