Så här mycket kan konsulterna kosta

Keyman har uppdaterat sin prisbarometer med aktuella snittpriser för konsultroller inom IT, management och inköp.
Underlaget är baserat på inkomna offerter från Keymans underleverantörer fram t.o.m. november 2018.

Genomsnittspriserna representerar ett snitt av olika kompetensnivåer för respektive roll.

Ps i SEK per konsult i snitt
Roll Dagens

priser

Priser

våren 2018

Priser hösten 2017
Interimschef IT 1083 1083 1180
Verksamhetsutvecklare 1262 1250 1350
Programledare 1123 1178 1160
Förvaltningsledare 925
IT-säkerhetskonsult 1118 1134 1300
Projektledare GDPR 1154 1162 1212
Processutvecklare 953 992 1061
Projektledare 1058 1068 1047
Teknisk projektledare 1011 1037 1013
Enterprise architect 1238
Systemarkitekt 1039 1050 1050
Lösningsarkitekt 1075 1075 1075
Systemutvecklare Java 879 883 897
Systemutvecklare .NET 857 879 874
Frontend-utvecklare 872 881 937
BI-utvecklare 975 951 950
Kravanalytiker/Kravhanterare 972 972 945
Testledare 892 885 919
Teknisk testare 879 846 825
Infra-/driftstekniker 818 858 876
Scrum Master 962 963 949
Upphandlare/Inköpare 975 975 1045
Timpris/konsult i snitt: 1005 1002 1027
Dagens priser = Inkluderar offerter t.o.m. november 2018