Sammanslagningen av Deltaco och Aurora klar

Sammanslagningen av Aurora och Deltaco är nu genomförd som en del i den tidigare aviserade strategiska översynen av DistIT-bolagens affärsstruktur och organisation.  Ali Motazedi, tidigare VD för Deltaco blir ansvarig för försäljningen. Auroras VD, Henrik Finnedal, valde att lämna företaget.

En förenklad managementstruktur bestående av sju personer ska leda verksamheten. Det nya managementteamet under VD Robert Rosenzweig och CFO Erik Bech-Jansen, består av Mikael Johansson (IT), Martin Gutberg (Operations), Ali Motazedi (Sales), Johan Lønk Ramskov (A-brands) samt Claes Eriksson ansvarig för Own Brands. Den nya organisationen ska, enligt ett pressmeddelande, ge möjligheter till snabbare beslutsfattande och en effektivare intern administration.

Ytterligare sex personer blir övertaliga som ett resultat av denna omorganisation vilket kommer föranleda omstruktureringskostnader i tredje kvartalet om cirka 7,5 Mkr i tillägg till de tidigare aviserade 16,5 Mkr.

– Med denna omorganisation har DistIT-koncernen nu förutsättningar för att fokusera helt på försäljning med en marknadsanpassad organisation, ett kostnadseffektivt erbjudande till leverantörer och kunder samt skapa förutsättningar för att snabbare komma till marknaden med både andras varumärken och egna märkesvaror, säger VD Robert Rosenzweig i en kommentar.