Samordnare ska ge näringslivet stöd mot effekter av Coronaviruset

Det nya coronaviruset påverkar och kommer att påverka många svenska företag. Därför beslutade regeringen i dag om att utse den socialdemokratiske kommunpolitikern och tidigare förbundsordföranden i IF Metall, Anders Ferbe, till samordnare som ska samverka med arbetsmarknadens parter och näringslivet samt inhämta information om coronavirusets effekter på näringslivet.

– Anders Ferbes uppdrag är en viktig del i regeringens fortsatta arbete med anledning av nya coronaviruset. Hans erfarenheter av partssamverkan på den svenska arbetsmarknaden och lösningar under finanskrisen kommer att vara mycket värdefulla. I nuläget är det viktigt att berörda parter intensifierar dialog och samverkan för att gemensamt möta coronavirusets följder för landets företagare och deras anställda, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Anders Ferbe ska inom ramen för uppdraget som samordnare samverka med arbetsmarknadernas parter och näringslivet i syfte att underlätta dialog mellan dem. Samordnaren ska även samverka med Tillväxtverket inom ramen för myndighetens uppdrag att bistå regioner med insatser som stärker deras arbete vid varsel och omställning i näringslivet.

Samordnaren ska löpande återrapportera till Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet samt slutredovisa uppdraget senast den 31 december 2020.