SD-WAN för företag från Telenor

Telenor lanserar SD-WAN för att ge företag möjlighet att växa säkert. Den digitala omställningen ställer nya krav på företag rörande säkerhet, nätverk och kommunikationslösningar. Telenor har nu lanserat nästa generations nätverk, SD-WAN, som ska hjälpa företag att bli mer flexibla och växa säkert.

SD-WAN är ett mjukvarubaserat nätverk som tillåter företag att göra snabba anpassningar och förändra sitt nätverk. Ett nytt lokalkontor eller en pop-up-butik kan smidigt anslutas till företagets nätverk, oavsett om det är via 4G eller fiberuppkoppling.

Enligt uppskattningar finns över 3000 företag i Sverige med minst 50 anställda och tre arbetsställen. Detta är företag som, antingen nu eller framöver, kan komma att vara i behov av en WAN-lösning för att sköta intern och extern kommunikation på ett säkert sätt.

– Om företaget har flera kontor över landet, kan flexibiliteten i verksamheten vara en nyckel. Många företag har ett agilt arbetssätt i dag och är i ständig förändring, men nätverkslösningarna hänger inte med och man exponerar sig både för uteblivna affärsmöjligheter och andra risker. Gamla nätverkslösningar blir lätt en bromskloss för företag, säger Tomas Flodin, produktägare av SD-WAN.

SD-WAN innebär också ett säkert sätt för företag att växa. Genom integrerade skyddsfunktioner står företaget skyddat från skadlig kod och attacker oavsett hur kontoret är anslutet till nätet. Dessutom kan företaget skydda data och applikationer nära sina användare. – Företag är ofta mål för cyberattacker och behöver därför veta om uppkopplingen är tillförlitlig – det kan SD-WAN se till att den är. Med den nätverkslösningen skyddas företagets information oavsett om den skickas inom nätverket eller till en molntjänst, säger Tomas Flodin. Telenors SD-WAN-tjänst lanserades för företagskunder den 17 juni och blir en del av Telenors nätverksaffär.