Skånetrafiken fortsätter satsning på infotainment

Skånetrafiken fortsätter att satsa på digital kommunikation för kollektivt resande. MultiQ har fått tre avrop på infotainmentlösningar med ett gemensamt värde av cirka 8,4 MSEK. Leverans kommer att ske under första kvartalet 2019.

MultiQ:s lösning Infotainment, är en kombination av information och underhållning. Den består av realtidsuppdaterad trafikinformation som visar anslutningstrafik, färdväg och hållplatser och som  hjälper resenärerna att planera sin resa, samt av underhållning som ska göra resan trevligare och den upplevda restiden kortare.

– Ökad digitalisering skapar nya förutsättningar inom kollektivtrafiken. En utveckling som kommer att förändra våra beteenden, förväntningar och resvanor. Vi kommer att få ett mer flexibelt resande där uppdaterad trafikinformation blir allt viktigare. Information som ska vara lättillgänglig både på fordonen men också på andra platser som är relevanta för resenärerna, säger Lars Pålsson, tillförordnad vd på MultiQ.