Skolor får hjälp att minska belastning i Näten

Branschorganisationen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry, släpper manual för att minska belastningen på skolornas digitala plattformar under covid-19
När fler skolor går över till att bedriva distansundervisning sker en enorm ökning av användningen av skolans digitala plattformar. Erfarenheter från våra nordiska grannar visar på initiala problem när skolorna stänger, med problem att komma in på plattformar och att det laggar och är segt. I Sverige har detta förebyggts i veckor, nu publiceras ett stöd för att minska överbelastning på systemen.

Branschorganisationen har tagit fram råd för hur man kan minska överbelastning lokalt.

– Våra leverantörer har förberett sig i veckor med att säkra upp kapacitet, både kring ökat behov av support och stöd, men också teknisk kapacitet som kraftfullare servrar. Det arbetet kommer fortsätta men det kommer inte att räcka, det kommer att lagga, varnar hon. Det här är en extraordinär situation, något vi redan kände av på sina håll när gymnasierna och högskolorna flyttade sin undervisning online förra veckan, säger Jannie Jeppesen, vd på branschorganisationen.

Plattformar som i normala fall bara används ett par gånger om dagen får nu helt nya användningsområden. Det som förut skedde i klassrummen flyttar online, med föreläsningar, grupparbeten, fördelning av arbetsuppgifter och instruktioner.

De nordiska grannländerna stängde sina skollokaler någon vecka före Sverige fick rekommendationen att stänga gymnasier och universitet. Länderna är relativt jämförbara med liknande och välutbyggd infrastruktur, både när det gäller nätkapacitet och tillgång till digitala verktyg i skolorna. I Danmark har man haft problem med sin nationella inloggstjänst, Unilogin, som medfört långa väntetider och nekad åtkomst för många. I Norge rapporterar man om liknande problem med överbelastade tjänster och i Estland gick systemen ner när landets 116.000 elever skulle logga på. Sverige har 400.000 högskolestudenter, 350.000 gymnasieelever och 1 miljon elever i grundskolan.