Smarta leksaker väntas bli stor marknad

Smarta leksaker kommer att utgöra en hårdvaru- och mjukvarumarknad på 18 miljarder dollar inom fem år. En kraftig ökning från dagens omsättning på 6 miljarder dollar år 2018. Denna ökning kommer främst att drivas av den ökande populariteten hos smartphone-anslutna leksaker och relaterad in-app inköp, som förväntas öka med 69 procent årligen under de närmaste fem åren.
Det visar en ny rapport från Juniper Networks.
Enligt undersökningen komma anslutna leksaker att bli billigare och då hitta en plats i skolplanen på utvecklade marknader. Osmo har till exempel varit ledande inom området, med mer än 25 000 skolor som använder deras pedagogiska leksaker.