Smartsign får stororder från Volvo Lastvagnar

Volvo lastvagnar satsar på 900 digitala skärmar från Smartsign.

– Det blir allt viktigare för företag att nå ut med relevant kommunikation för sina medarbetare, säger Martin Romanowski, vd på Smartsign.

Volvo lastvagnar har köpt in skärmarna till sina fabriker och kontor i totalt 30 länder. Skärmarna används till intern kommunikation, vilket är också ett av de populäraste segmenten inom Smartsign.

– Man vill kunna nå ut med sina budskap snabbt och enkelt till sin personal, gärna där människor rör sig. Med en bra internkommunikation skapas också motivation och engagemang bland medarbetarna, säger Martin Romanowski.

Efterfrågan ökar på Smartsigns produkter, både i Sverige och på den internationella marknaden. Huvudmarknaden finns i norra Europa, men intresset är också stort för Smartsign i länder som Australien och Nya Zeeland.

– Med de digitala skyltarna kan du kommunicera det som är relevant för stunden. Behovet blir allt större att få ut budskap snabbt och enkelt.

Första kvartalet 2018 ökade försäljningen med elva procent, jämfört med motsvarade period föregående år.

– Vi har både fått flera nya kunder, både i Sverige och internationellt, det känns väldigt bra, säger Martin Romanowski.

Expansionen gör att Smartsign nu har förstärkt personalstyrkan med fler tekniker, som jobbar med support och utbildning.