Snabb ökning av internetanvändandet

Internettrafiken i världen den kommande femårsperioden kommer att tredubblas och antalet användare öka från 3,4 miljarder (2017) till 4,8 miljarder (2022). Samtidigt kommer mer än 28 miljarder enheter och anslutningar vara uppkopplade mot internet år 2022 och 71 procent av all internettrafik att ske via trådlösa uppkopplingar. Detta visar den årligen återkommande rapporten Cisco Visual Networking Index (VNI 2018).
Trafiken på Internet kommer öka till totalt 396 exabytes (ca 425 201 716 381 gigabyte) i månaden år 2022. Det innebär att vi bara under 2022 kommer skicka mer data via internet än vad som gjorts sammanlagt under internets tidigare 32 år (1984–2016). År 2022 kommer 60 procent (4,8 miljarder) av världens befolkning vara internetanvändare. I dag är ca 45 procent (3,4 miljarder) internetanvändare. Från i dag till år 2022 beräknas den genomsnittliga bredbandshastigheten dubbleras, från 39.0 Mbps (2017) till 75.4 Mbps.Video kommer utgöra 82 procent av all internettrafik år 2022.
Rapporten visar att Sverige ligger i topp tillsammans med Japan och Sydkorea när det handlar om bredbandshastighet.
– Sverige ligger i topp när vi kollar på genomsnittlig bredbandshastighet. En viktig förklaring till detta är att vi ligger långt fram i arbetet med att tillgängliggöra fiberanslutningar. Samtidigt har vi även en hög mognadsgrad och en välutbyggd mobilinfrastruktur vilket ger oss lysande förutsättningar att fortsätta vara ett föregångsland även framöver när 5G-uppkopplingar på allvar tar plats på marknaden, säger Erik Sohlman, Head of Architecture & Technology på Cisco Sverige.