SoftOne utser ny CTO

Jimmy Sigwid är ny CTO för SoftOne Group och tillika utvecklingschef för det helägda dotterföretaget SoftOne Application AB. Jimmy ingår i koncernledningen för SoftOne Group.

Jimmy Sigwid kommer från positionen som chef för utvecklingsavdelningen och planerar att med sina erfarenheter av SCRUM och Canban verka för att ytterligare höja effektiviteten i utvecklingsprocessens tvåveckorssprintar, samt har målsättningen att höja kvaliteten ytterligare i leveranserna till kunderna.

Jimmy Sigwid tar även i ett övergångsskede över chefsskapet för produktavdelningen inom moderbolaget och blir därmed ytterst ansvarig produktägare för SoftOne GO Molntjänst. Genom att ha det dubbla ansvaret i egenskap av såväl utvecklings- som produktchef, skall hela kedjan stärkas och förfinas ytterligare från omvärldsbevakning och specifikationer till utveckling, test och dokumentation.

På lite längre sikt skall organisationen återgå till att produktägaren som äger SoftOne GO Molntjänst, blir en tydligare kravställare och godkännare av leveranser inom ramen för moderbolaget SoftOne AB, medan SoftOne Application är leverantör och utförare av själva utvecklingen.