Sophos Roadshow till Stockholm

Följ med till Sophos roadshow i Kista och hör vad IT-säkerhetsexperten Per Söderqvist säger om den ökande hotbilden.

Under rubriken Nya tekniker – Nya affärsmöjligheter samlade Sophos och ett flertal av deras lokala partners till en endagskonferens om cybersäkerhetshot och -attacker som blir alltmer dynamiska och de utmaningar organisationer står inför hur man effektivt kan försvara sig mot mycket sofistikerade attacker.

Dagen började med en översikt av det regionala läget och föredrag om hur man kan sälja säkerhet och skydd och skapa ökade intäkter med digitala trender, Deep Learning och synkroniserad säkerhet.

Många var intresserade av Sophos säkerhetslösningar

En av de viktiga punkterna för dagen var vilken teknik man som partner behöver för att skydda sina kunder mot dessa hot? Vilka är de mest effektiva strategierna för att få nya kunder och hur kan man göra det mesta av uppköp och ömsesidiga möjligheter? Och vilka stora cybersäkerhetsutvecklingar kan man förvänta dig inom nästa år?

På eftermiddagen var det dags för presentationer av lyckade säljprojekt i olika lokala marknader och åhörarna fick se exempel och fick ta del av erfarenheter som studier av lokala försäljningscase.

Eftermiddagen fortsatte sedan med rundabordsuppdateringar med Sophos experter: Där kunde deltagarna ställa frågor om Sophos Central, Sales & Lead Generating Tools, supporterbjudanden och likande.

Besökarna fick också se exempel på ett säkerhetsangrepps anatomi och då också se Sophps lösningar för synkroniserad säkerhet i åtgärd.