Staten öppnar för eget mobilnät

Statliga Teracom, som bland annat driver de markbundna radio- och tv-näten i Sverige, köper mobiloperatören Net1:s svenska verksamhet. Net1 bedriver idag telekommunikation via mobilt bredband och opererar i 450 MHz-bandet. Bland kunderna återfinns privat- och företagskunder, samt statliga myndigheter och bolag med högt ställda krav på robusthet och tillgänglighet inom telekom. Genom köper räknar Teracom med att fortsätta erbjuda tjänster med hög leveranssäkerhet under statlig kontroll.

– Vi har identifierat en möjlighet att förvärva Net1:s verksamhet i Sverige vilket innebär att vi säkerställer en fortsatt bra service och leverans till Net1:s kunder med den statliga kontroll som följer av vårt ägande. Redan idag är Net1:s nät till stor del baserat på Teracoms infrastruktur, säger Åsa Sundberg, VD för Teracom.

Teracom kommer att säkerställa god täckning och hög kapacitet till samtliga Net1:s kunder, såväl privatpersoner som företag och myndigheter. Därmed kommer Teracom ta ansvar för den viktiga roll som Net1 spelat för områden med dålig täckning i glesbygd och till sjöss. Teracom kommer inte att bedriva affärsverksamhet direkt mot privatkunder. För dem är istället ambitionen att teckna samarbetsavtal med telekomoperatörer.

Köpet väntas slutföras under mars.