Stora svenska förväntningar på AI

I Sverige och Norden är förväntningarna på hur lönsamt AI ska bli mycket högre ställda. Mellan 10-15 procent av de svenska och nordiska beslutsfattarna räknar med en ökad avkastning på hela 39 procent. Utvecklingsbolaget Avanade har låtit undersökningsföretaget Vanson Bourne intervjua 1 150 beslutsfattare om digital transformation och AI och genomsnitt räknar ledarna med 17 procents avkastning på investeringar i digital transformation. 

Undersökningen som genomfördes under sommaren 2019 visar att svenskarna tillsammans med sina nordiska grannar planerar för vad man hoppas ska bli en lönsam investering. Hela 100 procent av respondenterna i Sverige och Norden säger att de har en utarbetad strategi för företagets digitala transformation. Endast spanjorerna har ett lika framåtlutat förhållningsätt till digital transformation, jämfört med till exempel Storbritannien där 91 procent svarar att deras företag har en strategi för sin digitala transformation.

– Det är naturligtvis glädjande att svenska och nordiska företag har en positiv syn på den ökade avkastningen till följd av digital transformation. Men det är tre områden som företag behöver fokusera på för att lyckas med sin digitala transformation: innovation, effektivitet och erfarenhet, både från medarbetare och kunder. De företag som uppnår mognad inom alla tre områden kommer att få den största avkastningen, säger Patrik Löwendahl, Nordic Head of Business Applications, Data&AI, Avanade.

Det är beslutsfattare inom större företag och på försäljningssidan som har de största förhoppningarna om ökad avkastning till följd av digital transformation. Representanter som jobbar med HR samt mindre företag, uttrycker en något mer försiktig optimism.

Svenska och nordiska ledare är på många områden eniga med sina kollegor runt om i världen, men skiljer sig när man studerar den andel som anser att datafångst och datakällor inte alls är integrerade med affärssystemen och AI. Blott 9,8 procent av det globala genomsnittet uppger att så är fallet, medan hela 18 procent av ledarna i Sverige och Norden uppger att infångande av data och lagring i datakällor inte är integrerade.

– Nyckeln till nöjda kunder och nöjda medarbetare är att göra AI till en del av företagets DNA och till en del av den digitala transformationen. Det gör det möjligt för organisationen att bli mer framgångsrik och medarbetarna att bli mer produktiva och effektiva. Det är också ett sätt att hantera den begynnande ”digitala förändringströttheten” som framkommer i undersökningen, säger Antonio Marsico, Sverigechef Avanade.

Samtidigt som 92 procent gav digital transformation en topprioritering uppgav 43 procent att en trötthet över digital transformation påverkade deras framsteg betydligt. Beslutsfattarna ombads identifiera de främsta hindren för en digital transformation: 80 procent svarade att de saknade fakta att grunda beslut på, 46 procent uppgav brist på rätt kompetens och 40 procent angav integration av gammal och ny teknik.

94 procent av beslutsfattarna i företag som investerat i smarta teknologier ansåg att intelligent automation och avancerade prognosfunktioner, baserade på stora mängder data som analyseras med hjälp av AI – prediktiv analys – kommer att ge det största lyftet för affärsresultatet.

I genomsnitt svarade 38,2 procent att AI och digital transformation som är väl integrerad i företagets affärskritiska sytem, redan idag bidrar till att man löpande fattar välinformerade beslut och agerar som ett intelligent företag. Bland de tyska respondenterna intog hela 50 procent den ståndpunkten. I Sverige och Norden var svaren mer avvaktade, 32 procent ansåg att man redan nu var ett intelligent företag. Och i Japan var endast 28 procent beredda att säga att man redan nu såg en väsentlig skillnad. Resultaten på landnivå kan också i viss mån avspegla kulturella skillnader i hur kritisk man är i beskrivningen av den egna verksamheten.