Svagt nedåt för konsultpriserna

Keyman har släppt sin senaste konsultbarometer. Den visar snittpriserna för ett stort antal roller i IT-sektorn. Just nu är snittpriset per timma något lägre än i höstas och förra våren.

Här är priserna per april 2019:

Roll Aktuella
priser
Hösten
2018
Våren
2018
Interimschef IT 1052 1083 1083
Verksamhetsutvecklare 1236 1262 1250
Programledare 1125 1123 1178
Förvaltningsledare 903 925
IT-säkerhetskonsult 1081 1118 1134
Projektledare GDPR 1116 1154 1162
Processutvecklare 928 953 992
Projektledare 1026 1058 1068
Teknisk projektledare 1021 1011 1037
Enterprise architect 1238 1238
Systemarkitekt 1022 1039 1050
Lösningsarkitekt 1056 1075 1075
Systemutvecklare Java 876 879 883
Systemutvecklare .NET 889 857 879
Frontend-utvecklare 868 872 881
BI-utvecklare 997 975 951
Kravanalytiker/Kravhanterare 957 972 972
Testledare 926 892 885
Teknisk testare 827 879 846
Infra-/driftstekniker 805 818 858
Scrum Master 971 962 963
Upphandlare/Inköpare 992 975 975
Timpris/konsult i snitt 996 1005 1002

*Aktuella priser inkluderar offerter t.o.m. april 2019