Svensk E-handel närmar sig 300 miljarder

E-handeln i Sverige blir större än väntat i år. Svenskarna väntas köpa varor, resor och tjänster på Nätet till ett värde av 268 miljarder kronor under 2018. Det visar resultatet av en sammanställning baserad på den nya beräkningsmodell som betalningsföretaget Dibs tagit fram som redovisas i rapporten Svensk E-handel 2018.

– E-handeln är mycket större än vad tidigare undersökningar visat. Marknaden har utvecklats på olika sätt sedan vi gjorde den förra beräkningsmodellen som exempelvis mer fragmenterade betalsätt och en större andel utlandshandel, säger Daniel Larsson, ‎vd på betalningsföretaget Dibs.

Dibs har mätt hur mycket svenskarna handlar för på Nätet sedan 2006 och det har varit en stark tillväxt varje år. Med den nya beräkningsmodellen som från och med nu endast är baserad på vad konsumenterna uppger är sin totala konsumtion samt demografisk data för Sverige, blir totalsumman för kategorierna resor, varor och tjänster hela 267,9 miljarder kronor för 2018.

Detta är mer än dubbelt så mycket som fjolårets uträkning om drygt 110 miljarder. Enligt den nya beräkningsmodellen växte konsumtionen med sex procent jämfört med ifjol.

För 2018 är det till stor del varor och tjänster som står för ökningen av svenskarnas handel på nätet. Resor utgör 42 procent av den totala konsumtionen (45 procent 2017), varor 41 procent (39 procent 2017) och tjänster 17 procent (procent % 2017). Det är framförallt fysiska varor som ökar i år och de stora tillväxtraketerna är heminredning och livsmedel.

– Resor som haft några riktigt bra år är en mer mättad marknad än varor och tjänster som fortfarande ökar kraftigt. Trenden pekar på att detta kommer att fortsätta i flera år till, fortsätter Daniel Larsson.

Den nya beräkningsmodellen baseras på hur mycket de 2 000 tillfrågade svenskarna uppger att de spenderat på nätet totalt under en tremånadersperiod inom olika kategorier. Dessa belopp extrapoleras sedan för att få fram beräknad konsumtion på nätet för helåret inklusive handel i utländska butiker. Vid beräkningen av svenskarnas totala konsumtion tas bland annat hänsyn till landets demografi, hur många svenskar som har tillgång till internet och som handlar på nätet. Genomsnittspersonen i Sverige handlar för cirka 36 000 kronor om året där resor står för den klart största delen, strax följt av varor.