Svenska företag saknar digitaliseringsstrategi

Fyra av tio (39 procent) av tillfrågade svenska företagsledare uppger att deras företag saknar en konkret digitaliseringsplan. Samtidigt är tre av fyra (76 procent) oroliga över att deras företag kommer ha utmaningar med att möta sin kunders förändrade behov under den kommande femårsperioden. Detta visar Dell Technologies Digital Transformation Index som tagits fram av undersökningsföretaget Vanson Bourne.

Undersökningen visar att endast sex procent av svenska företag kategoriseras som ”Digitala Ledare” (olika aspekter av digital transformation genomsyrar hela organisationen).

– Undersökningen visar att svenska företag generellt inte är så långt fram på digitaliseringsresan som vi tror. Många företag kämpar fortfarande med hur de ska förhålla sig till den digitala transformationen, men det är av yttersta vikt att de flyttar fokus från att skydda sin befintliga verksamhet och öppnar upp för att våga förändras istället. En osäker och tvekande inställning till den digitala transformationen riskerar att på sikt döda hela verksamheten. Det är viktigt att komma ihåg att en digital omställning inte kan eller bör ske över en natt, men det är hög tid att börja planera förändringsresan, säger Stefan Alariksson, vd Dell EMC Sverige.

Hela nio av tio (89 procent) av de svenska företagsledarna svarar att de upplever betydande hinder eller utmaningar i sin digitala transformation. Och en fjärdedel (25 procent) är oroliga över att de inte kommer klara av sin digitala transformation och att verksamheten därför ska bli bortglömd/irrelevant.

Brist på digital kompetens tvingar företagen att själva lösa kompetensgapet

Undersökningen visar också att brist på IT-kompetens utgör ett stort hinder för många företags digitala transformation. Nästan fyra av tio (38 procent) av företagsledarna i Sverige svarar att de försöker lösa avsaknaden av digital kompetens att rekrytera genom att istället introducera interna kompetensprogram, som till exempel att lära anställda att koda. Fyra av tio (42 procent) har idag strategier för att dela information internt i syfte att kompetenshöja verksamheten – IT-chefer får ta del av affärsstrategisk kunskap och affärschefer får ta del av IT-kunskap.

– Svenska företag är på väg in i ett moment 22. Avsaknaden av digitaliseringsplaner eller långsam digital transformation innebär att det är svårare att locka ung kompetent arbetskraft. Men utan ung arbetskraft med digital spetskompetens blir det svårt att genomföra den nödvändiga digitala transformationen. Kompetensbristen riskerar att på allvar hota svenska företags konkurrenskraft, säger Stefan Alariksson.

Fyra största hindren för svenska företags digitala transformation
1. Oro över IT-säkerhet och dataskydd 36 %
2. Avsaknad av budget och resurser 36 %
3. Förändrad lagstiftning 28 %
4. Kompetensbrist 24 %