System Verification öppnar i Helsingborg

System Verification öppnar nytt kontor i Helsingborg. Det blir System Verifications fjärde kontor i Sverige. Företaget finns redan i Malmö (HK), Göteborg och Stockholm. Den nya etableringen är ett led i den expansion som System Verification nu genomför både i Sverige och utomlands. I Helsingborg handlar det om att öka kundbasen i regionen, men också attrahera nya medarbetare från nordvästra Skåne.

Ansvarig för kontoret är Lars Lanker, som varit i IT och telekombranschen i mer än tjugo år. Han har erfarenhet av ledarskap, organisation och förändringsledning i stora bolag och har själv startat och drivit bolag under sin karriär. Under många år var han chef inom Alfaskop och gick därefter vidare till Maersk Data. Den senaste rollen var som regionchef för Sigma IT & Management.