Teknikmagasinet räddas

Ambia Trading Group AB tar över huvuddelen av rörelsen i Teknikmagasinet, som försattes i konkurs den 15 januari. Köpet omfattar bolagets lager och inventarier, aktierna i det helägda norska dotterbolaget med 35 butiker, och en rätt att förhandla om fortsatta hyresförhållanden med cirka 50 butiker i Sverige. Köpeskillingen uppgår till 41 MSEK, med vissa mindre avräkningsposter, och finansieras genom lån.

Ambia Trading Group äger butikskedjan Digital Inn, distributörerna Introcom och Isolda och Selector Logistik. Ambia Trading Group AB:s aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

– För Ambia ser vi stora möjligheter i att utveckla Teknikmagasinet som en del i vår företagsgrupp. Vi har sedan tidigare intresserat oss för att komma närmare slutkund med det produktutbud vi har tillgång till via våra andra koncernbolag, och där passar den här kombinationen mycket väl in. Vi ser också möjligheter att bygga en effektiv organisation som hanterar gruppens behov av allt från stabsfunktioner till tjänster som avser lager och logistik. Att utnyttja organisationen effektivt och att optimera varuflödet är förmodligen de två viktigaste framgångsfaktorerna, säger Marcus Andersson, vd för Ambia Trading Group AB.
Ulrika Göransson, vd för Teknikmagasinet Sweden AB kommenterar:
– Detta innebär en fantastisk nystart i det påbörjade arbetet med att anpassa Teknikmagasinet till de förutsättningar som råder inom detaljhandeln idag. Övriga bolag i Ambias portfölj möjliggör synergier som kan effektivisera vår verksamhet. Vi kommer att bygga vidare på vårt tjänsteerbjudande och fortsätta att utveckla vårt produkterbjudande – för att bli den självklara destinationen för funtech och andra tekniska lifestyleprodukter.