TeleComputing fortsätter köprunda

Efter att först ha köpt det norska bolaget Keystep, har TeleComputing också förvärvat det norska IT-bolaget 99X för att stärka sin närvaro inom hybrida IT-driftstjänster för mellanstora företag. Dessutom har man tagit över den västsvenska systemleverantören Lan Team.

– 99X har en attraktiv verksamhet. De har god tillväxt och en stark kundportfölj. 99X passar gott med TeleComputing, både med tanke på verksamheten och de anställda. Vi blir tillsammans en ännu bättre partner för kundernas vidareutveckling av sin IT-plattform, säger Terje Mjøs, koncernchef för TeleComputing.

99X nyttjar i princip samma tekniska plattform som TeleComputing och har flera kunder från den offentliga sektorn i sin portfölj. I tillägg har 99X en operativ plattform som är mer anpassad för kunder med en något mer komplex IT-portfölj än vad TeleComputing har.

Med köpet av LanTeam vill TeleComputing stärka sin rådgivningskapacitet ytterligare och förmågan att vara en «one-stop-shop»-leverantör.

– Med LanTeam får TeleComputing ett starkare fäste i västra Sverige, och vi tar ytterligare position inom offentlig sektor där LanTeam är starka, säger Terje Mjøs.