TeleComputing köper norskt bolag

TeleComputing har tecknat ett avtal om att köpa det norska It-företaget Keystep. Keystep har flera kunder från offentlig sektor i sin portfölj och har kunder inom branscher som media, bank och finans, olja och gas samt livsmedelsindustrin. Keystep har också en egen säkerhetsenhet som erbjuder övervakning, rådgivning och utbildning för kundernas säkerhetsbehov.

– Detta är fördelar som vi kan nyttja och vidareutveckla tillsammans med Keystep, och vårt säkerhetserbjudande blir en viktig konkurrensfördel i en värld där hotbilden stadigt ökar, säger Mjös.

TeleComputing och Ketstep kommer tillsammans ha en kompetens och erfarenhet från samarbete med en stor och bred kundmassa, som blir svår att slå för konkurrenterna. Detta kommer existerande och nya kunder till de båda företagen till godo.

– Genom uppköpet stärker vi våra tjänster inom säkerhet, rådgivning och molntjänster inklusive migrering till molnet. Med Keystep i laget tar vi också en position inom kompetensområden som Oracle, Open Source och applikationsdrift, säger koncernchef Terje Mjös.