Tf blir ordinarie VD på Advenica

Marie Bengtsson är ny VD på IT-säkerhetsföretaget Advenica. Hon har varit verksam som CFO på Advenica sedan januari 2015 och tillträdde som tillförordnad VD i januari i år.

Marie Bengtsson har tidigare arbetat som CFO för Fitness24Seven, ekonomichef för SIA Home Fashion samt ekonomi- och HR-ansvarig på Thomsson Multimedia Scandinavia.

– Marie har under året tillsammans med sitt team utvecklat bolaget på ett mycket positivt sätt. Advenica har fått sin första genombrottsaffär inom kritisk infrastruktur i Sverige, erhållit flera stora ordrar i Finland och en prestigefylld affär i Österrike samt befäst sin starka relation med det svenska försvaret. Styrelsen är övertygad om att Marie har de kvalifikationer som krävs för att skapa tillväxt och god ekonomisk utveckling för Advenica” säger Anna Söderblom, styrelseordförande Advenica.

– Jag är stolt över förtroendet som Advenicas styrelse har gett mig och ser fram emot att fortsatt driva utvecklingen av Advenica som bolag, vår marknadsposition och våra världsledande produkter” säger Marie Bengtsson, VD Advenica.